Juniori-KalPan tilannekatsaus 25.10.2023
Julkaistu: 25.10.2023 17.58

Juniori-KalPan tilannekatsaus 25.10.2023

Juniori-KalPan tilannekatsaus 25.10.2023

Juniori-KalPa haluaa osaltaan selventää sen seuratoiminnassa ilmentyneitä epäkohtia. Haluamme myös oikaista tiettyjä yksityiskohtia, joissa julki on tuotu virheellisiä väittämiä.

Keväällä 2023 erään Juniori-KalPan alaisuudessa toimivan joukkueen kauden viimeisellä ottelumatkalla oli käytetty alkoholia. Kyseiseen tapaukseen on puututtu ja sanktioitu välittömästi keväällä asian tultua ilmi.

Olemme käynnistäneet Juniori-KalPassa laajan ja yksityiskohtaisen selvitystyön joukkueiden toiminnasta ja nykytilasta. Olemme toteuttaneet kuluneen viikon aikana kyselyn Juniori-KalPan kilpajoukkueille osana seuran nykytila-analyysiä. Kysely toteutettiin nimettömänä.

Kyselyssä halusimme selvittää, esiintyykö joukkueen toiminnassa epäasiallista käytöstä, alkoholin käyttöä tai kiusaamista. Selvitimme myös muun muassa sitä, onko ”sakkokassoja” olemassa tai onko joukkueen toimintaympäristö ja ilmapiiri sellainen, jossa on hyvä ja turvallinen toimia. Kyselyn tulokset osoittavat, että joukkueiden toiminta on pääosin seuramme ohjeiden ja arvojen mukaista. Kyselyssä nousi esille joitain yksittäisiä ongelmakohtia, joihin tartumme välittömästi.

Joukkueiden toimintaa, seuramme toimintaohjeita eri tilanteissa, sekä seuran arvoja tulemme käsittelemään myös nopealla aikataululla järjestettävissä vanhempainpalavereissa.

Meillä Juniori-KalPassa on käytössä Varhaisen puuttumisen malli, joka toimii työkaluna seuran pelaajien, toimihenkilöiden, vanhempien, työntekijöiden ja muiden toimijoiden yhteistyön rakentamiseksi. Tavoitteenamme on puuttua huoliin ja ongelmakohtiin heti, ratkoa niitä systemaattisesti yhdessä sekä seurata, että tilanteet ratkeavat.

Meillä on tarve ja halu muuttaa koko jääkiekon lajikulttuuria ja uudistua. Kaikenlaisen epäasiallisen käyttäytymisen kitkeminen pois jääkiekon lajikulttuurista on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme.

Juniori-KalPan arvoja ovat kunnioitus, yhteisöllisyys, hauskuus ja erinomaisuuden tavoittelu. Meille on tärkeää, että jokainen, joka toimii yhteisössämme, toimii arvojemme mukaisesti. Olemme iso yhteisö, jossa on yli 1000 pelaajaa, laaja joukko valmentajia ja toimihenkilöitä sekä vanhempia.

Emme ole täydellisiä, mutta yhdessä voimme varmistaa, että seurassamme voi toimia arvojemme mukaisesti ja nauttia jääkiekosta.

Juniori-KalPa Ry:n puolesta

Toiminnanjohtaja Antti Reinikainen
Junioriurheilujohtaja Benjamin Laurinkari