JUNIORI-KALPA RY - SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA

PÄIVITETTY VIIMEKSI 5.9.2023

Seuratoiminnan käsikirjan tarkoituksena on auttaa Juniori-KalPan seuratoimijoita sekä toimihenkilöitä arjessa sekä selkeyttää seuran yhteisiä linjauksia. Käsikirja on tehty sähköiseen muotoon ja sitä muokataan aina tarvittaessa. Muutokset käsikirjaan hyväksyy Juniori-KalPan hallitus.

Sisällysluettelo

1. JUNIORI-KALPA

1.1 Tietoa seurasta

1.2 Strategia

1.3 Yhdistyksen säännöt

1.3.1 jäsenyys ja erottaminen

1.4 KalPan logo ja logon käyttöoikeus

2. TOIMINTAOLOSUHTEET – Tuplajäät Oy

3. ARVOT JA TAVOITTEET

4. JUNIORI-KALPAN YHDISTYKSEN KOKOUKSEN, HALLITUKSEN, VALIOKUNTIEN JA TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

4.1 Seuran vuosikokous

4.2 Juniori-KalPan hallitus ja valiokunnat

4.3 Henkilökunta ja vastuualueet

5. SEURATOIMINTA

5.1 Harrastusmahdollisuudet

5.1.1 Leijonakoulut

5.1.2 Ikäluokkien joukkuetoiminta

5.1.3 U10-U16 harrastetoiminta – Easy Hockey

5.2 Seuran vastuut ja velvollisuudet

6. VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

6.1 Seuran viestintä

6.2 Sosiaalisen median säännöt

6.3 Lausunnot medialle ja kriisiviestintä

7. URHEILUTOIMINTA

7.1 Pelaajapolku

7.2 Yhteistyöseurat

7.3 Urheilutoiminnan käsikirja

7.4 Sarjatoiminta

7.5 Kilpailulliset tavoitteet

7.6 Pelaajakartoitukset ja pelaajavalinnat

7.7 Next Generation

8. JOUKKUETOIMINTA

8.1 Joukkuetoiminnan perusteet

8.2 Peliasut ja varusteet

8.2.1 Pelipaidat

8.2.2 Pelisukat

8.2.3 Seuran mv-varusteet

8.3 Säännöt joukkueessa

8.3.1 Seuran pelisäännöt

8.3.2 Joukkuesäännöt

8.3.3 Joukkuesääntöjen rikkominen

8.4 Joukkueen toimihenkilöt

8.4.1 Vastuuvalmentaja

8.4.2 Valmentaja

8.4.3 Fysiikkavalmentaja

8.4.4 Maalivahtivalmentaja

8.4.5 Joukkueenjohtaja

8.4.6 Rahastonhoitaja

8.4.7 Huoltaja

8.5 Ottelut

8.5.1 Ottelutapahtuman järjestäminen

8.5.2 Leijonaliiga-ohjeet

8.5.3 Tuomarit/toimitsijat

8.5.4 Ottelutapahtuman siirto

8.6 Poissaolot joukkueen tapahtumista

8.7 Vahingon sattuessa – loukkaantuminen ja tapaturma

8.8 Pelaajasiirrot

8.8.1 Pelaajan edustusoikeus

8.8.2 Siirrot seuran sisällä

8.8.3 Siirrot yhteistyöseuroista ja -seuroihin

8.8.4 Siirrot muista seuroista

8.9 Harrastuksen lopettaminen

9. TALOUS

9.1 Joukkueen taloustoiminta

9.1.1 Kausisuunnitelma

9.1.2 Talousarvio

9.2 Kausimaksu

9.2.1 Kausimaksun sisältö

9.2.2 Kausimaksun erät

9.2.3 Sisaralennus

9.3 Kuukausimaksut ja maksut joukkueiden välillä

9.3.1 Kuukausimaksun sisältö

9.3.2 Maksut pelaajaliikenteen osalta

9.3.3 Maksut pelaajan loukkaantuessa

9.4 Talkootyöt ja varainhankinta

9.5 Joukkueen hankinnat ja joukkueen omaisuus

9.5.1 Seura-asut

9.5.2 Joukkueen omaisuus

9.6 Suorittamatta olevat maksut

9.7 Kustannusten hallinta

9.7.1 MV-varustetuki

9.7.2 Avustukset

9.8 Joukkueen toiminnan päättyminen / jakautuminen

10. REILUPELI

10.1 Kunnioita peliä

10.2 Et ole yksin

10.3 Päihteettömyys

1. JUNIORI-KALPA

1.1 Tietoa seurasta

Juniori-KalPa ry on vuonna 1989 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka päätavoitteena on tarjota jääkiekon harrastamista Kuopion ja Siilinjärven alueilla. Juniori-KalPa kuuluu Jääkiekkoliiton Savo-Karjalan alueeseen ja on harrastajamäärältään Suomen kolmanneksi suurin seura.

Juniori-KalPan asema alueellaan on kokonsa ja lajin puolesta merkittävä ja seura sitoutuu toiminnassa näyttämään esimerkkiä ja tarjoamaan tukeaan alueen muille seuroille. Juniori-KalPa tekee yhteistyötä yhteistyöseurojensa IPK:n, LeKi-75:n ja SuKiKan kanssa. Yhteistyöhön kuuluu tarjota niille seuroille tukea seuratoimintaan sekä taitovalmennusta urheilutoimintaan.

Seuran toimijat ovat vahvasti mukana Jääkiekkoliiton alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa.

Juniori-KalPasta tuli Suomen Olympiakomitean Tähtiseura vuonna 2020. Seura palkittiin samana vuonna myös Suomen lasten ja nuorten vuoden tähtiseurana.

1.2 Strategia

Seuran toiminta perustuu strategiaan, joka tarkastetaan neljän vuoden välein. Uusi strategia on voimassa kausille 2022-2026.

Missio: "Taito kasvaa yhdessä" - Juniori-KalPa kasvattaa niin liikunta kuin lajitaitoja sekä terveellisen elämän ja elämisen taitoja. Tekeminen perustuu yhdessä tekemiseen jäällä ja jään ulkopuolella.

Visio: "Mahdollisuus kilpailla ja harrastaa huippuseurassa" - Seura haluaa olla huippuseura valtakunnallisella tasolla niin laadussa kuin määrässä. Huippuseura käsittää myös esimerkiksi yksittäisen joukkueen toiminnan, jossa kaikki saavat olla mukana hyvässä ympäristössä.

Strategia kokonaisuudessaan luettavissa liitteestä. Juniori-KalPa - strategia 2022-2026.pdf

1.3 Yhdistyksen säännöt

Juniori-KalPan voimassa olevat säännöt ovat viimeksi vahvistettu syksyllä 2020.

Säännöt luettavissa liitteestä. Juniori-KalPa - säännöt.pdf

1.3.1 Jäsenyys ja erottaminen

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeushenkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

1.4 KalPan Logo ja logon käyttöoikeus

KalPa-yhteisön logoa hallinnoi Kalevan Pallo - KalPa ry. Logon käyttäminen omissa materiaaleissa ja asusteissa on ilman lupaa kielletty.

Logon käyttämiseen tarvitaan aina erillinen lupa seuralta.

2. TOIMINTAOLOSUHTEET – Tuplajäät Oy

Juniori-KalPa on Tuplajäät Oy:n suurin omistaja. Tuplajäiden jäähallit sijaitsevat Kuopion Lippumäessä (Rauhalahdentie 66, 70820 Kuopio) ja Siilinjärven Toivalassa (Tietäjäntie 2, 70900 Toivala). Seura järjestää molemmissa halleissa kausittain luistelu- ja kiekkokouluja sekä tarjoaa joukkuetoimintaa U8 ikäluokista ylöspäin.

Juniori-KalPan U18 SM joukkue ja KalPa Naiset harjoittelevat sekä pelaavat ottelunsa Kuopion kaupungin jäähallissa Niiralassa (Hannes Kolehmaisen katu 4, 70110 Kuopio).

3. ARVOT JA TAVOITTEET

Tavoitteet

Juniori-KalPan tavoite on kasvattaa yhdessä vanhempien ja koulun kanssa yhteistoimintakykyinen, liikunnallinen, positiivinen, aktiivinen, osaava ja yhteiskuntakelpoinen nuori, joka kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon ympäröivän yhteiskunnan. KalPalaisille on tärkeää hyvä käytös ja toisen ihmisen kunnioittaminen sekä kestävän kehityksen periaate. Lisäksi tavoitteena on mahdollisimman laaja yhteistoiminta Savossa, Itä-Suomessa ja Suomen Jääkiekkoliiton toiminta-alueella. Toiminnan avulla tarjotaan kaiken ikäisille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa oman innostuksen mukaan eri tasoilla. Seurassa annetaan nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa kilpatasolla (U16-U20 -juniorit sekä naiset) hyvässä seurassa, joka pitää huolta omista pelaajistaan.

Juniori-KalPa toimii yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan kanssa pyrkien kaikessa toiminnassaan tukemaan nuorisotyöhön liittyviä hankkeita, joilla edistetään laajan liikunnallisen elämäntavan oppimista.

Juniori-KalPassa toimii vuosittain yli tuhat junioria ja satoja toimihenkilöitä. Toiminnassa on mukana myös pelaajien vanhempia, eri yrityksiä ja yhteisöjä tukien toiminnallaan tärkeää nuorisotyötä, jossa liikunnalla ja kasvatuksella on tärkeä merkitys. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme kaiken saatavissa olevan tuen eri sidosryhmistä arvokkaan työmme tukemiseksi ja kehittämiseksi. Tärkeää on vanhempien aktiivinen osallistuminen eri tavoin toimintaan ja olla tukemassa lapsen harrastusta KKK-periaatteen mukaan, kannustamalla, kuljettamalla ja kustantamalla.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olemme luoneet KalPalaisen toimintamallin, johon me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa. KalPalainen nuori huolehtii oikeanlaisesta ruokavaliosta, riittävästä levosta, omasta terveydestä, hygieniasta, koulunkäynnistä ja omaa hyvät käytöstavat.

Joukkuetoiminnassamme tärkeimpiä asioita ovat ryhmässä toimimisen taidot. Vanhemmissa ikäluokissa korostuvat myös pelillisten taitojen arviointi yhdessä hyvän käytöksen kanssa.

Arvot


KunnioitusKunnioitus on kaiken toimintamme perusta!

Kunnioitus ansaitaan teoilla. Hyvät käytöstavat, kaikkien huomioiminen, suvaitsevaisuus ja rehellisyys ovat KalPalainen tapa toimia.

Yhteisöllisyys - Yhdessä olemme KalPa!

Yhteisöllisyys muodostuu yhdessä tekemisestä, toiseen luottamisesta ja sitoutumisesta yhteisiin arvoihin sekä toimintatapoihin.

Hauskuus - Iloisessa ilmapiirissä innostuu oppimaan ja kehittymään!

Kannustava- ja positiivinen meininki nostaa suupielet ylöspäin ja kantaa yli vaikeampienkin hetkien.

Erinomaisuuden tavoittelu Jokainen pyrkii tekemään parhaansa!

Yrittäminen, periksiantamattomuus ja jatkuva halu oppia mahdollistavat kehittymisen. Yhteisiin tavoiteisiin sitoutuminen ja niiden eteen ponnistelu, vievät meitä kohti erinomaisuutta.

4. JUNIORI-KALPAN YHDISTYKSEN KOKOUKSEN, HALLITUKSEN, VALIOKUNTIEN JA TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

4.1 Seuran vuosikokous

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain elokuun loppuun mennessä. Vuosikokous antaa hallitukselle toimintavaltuuden vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Juniori-KalPan vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntöjen mukaisesti mm seuraavat asiat:

 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöstämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • Valitaan, joka toinen vuosi, seuran jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

4.2 Juniori-KalPan hallitus ja valiokunnat

Juniori-KalPa ry on yhdistyslain mukainen yhdistysrekisterissä oleva yhdistys. Seura toimii yhdistyslain mukaisesti. Seuran sääntöjen mukaisesti seuran hallituksella on seuraavat perustehtävät:

 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 • Vastata seuran taloudesta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduista
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Valita seuran edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 • Päättää huomattavien kansallisten tai kansainvälisten tapahtumien hakemisesta
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta

Tämän lisäksi yhdistyksen kokous voi antaa hallitukselle muita tehtäviä. Hallitusta johtaa puheenjohtaja, joka on seuran nimen kirjoittajana ja seuran edustajana seuraa koskevissa sopimuksissa ja yhteistoimintatilaisuuksissa.

Juniori-KalPan hallituksen toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa apuna ovat seuraavat valiokunnat: talousvaliokunta, markkinointi- ja viestintävaliokunta, harrastevaliokunta sekä nais- ja tyttökiekkovaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita hallituksen päätettäväksi. Valiokuntien puheenjohtajina toimivat hallituksen nimeämät hallituksen jäsenet ja valiokuntien koko vaihtelee 5-10 henkilön välillä. Valiokunta voi kutsua valiokuntaan valmistelemaan ja esittelemään asioita myös alan asiantuntijoita.

4.3 Henkilökunta ja vastuualueet

Toiminnanjohtaja

 • Hallinto
 • Yhteistyösopimukset
 • Seuratoiminnan kehittäminen
 • Tuplajäät Oy:n toimitusjohtaja

Urheilujohtaja

 • Urheiluhenkilöstön esimies ja työnohjaus
 • Juniori-KalPan urheilutoiminnan linjaus ja valvonta
 • Koulutukset U15 ja vanhemmat ikäluokat
 • Juniori-KalPan valmennusvastaava U16-U19 (U20) ja Naisten kilpakiekko
 • Jääkiekkolehtori ja akatemia valmennus
 • Yhteistyöseurojen urheilutoiminnan ja seurajohdon tukeminen

Yhteyspäällikkö

 • Seuran ja joukkueiden talousasiat
 • Viestintä joukkueisiin
 • Jää- ja otteluvaraukset, pelipassit sekä seuratoiminnan avustukset
 • Joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien yhteyshenkilö

Taitovalmentaja

 • Juniori-KalPan U12-U14 Ikäluokkavastaava
 • U11-U14 joukkuetoiminnan kehittäminen yhteistyöseuroissa
 • Lähialueen koulutustoiminta yhteistyössä Jääkiekkoliiton aluevalmentajan kanssa
 • Yläkoulun aamujäät ja yhteistyö urheiluyläkoulujen kanssa
 • Kiekkoleirien vastuuhenkilö

Junioripäällikkö

 • Juniori-KalPan U8-U11 ikäluokkavastaava sekä harrastejoukkuetoiminnan ja luistelu- ja kiekkokoulujen vastuuhenkilö
 • U10 ja nuorempien joukkuetoiminnan sekä luistelu- ja kiekkokoulujen kehittäminen yhteistyöseuroissa
 • 1. tason koulutukset lähialueella yhdessä aluevalmentajan kanssa
 • Tiedottaminen ja viestintä
 • Päiväkoti- ja alakoulu yhteistyö

Maalivahtikoordinaattori

 • Maalivahtipolun sisällöt, maalivahtijäät, koulutukset ja maalivahtivalmentajien mentorointi
 • Urheiluakatemian maalivahtivalmennus
 • Yhteistyöseurojen maalivahtitoiminnan organisoitumisen varmistaminen ja tukeminen
 • Maalivahtien leiritoiminta

Tyttökiekkokoordinaattori

 • Tyttökiekonkehittäminen Juniori-KalPassa ja yhteistyöseuroissa
 • Tyttökiekkokoulu-U15 tyttöjen toiminnan valvonta ja tuki
 • Päiväkoti- ja alakoulu yhteistyö
 • Iltapäiväkerhotoiminnan vastuuhenkilö

Fysiikkavalmentaja

 • Fysiikkalinjauksen suunnittelu ja jalkautus yhdessä valmentajien kanssa (U16-naisten liiga)
 • Fysiikkalinjauksen ja testipatteriston rakentaminen sekä fysiikkapuolen koulutukset

U18 vastuuvalmentaja

 • U18 joukkueen valmennus
 • U18 akatemia joukkueen valmentajien mentorointi
 • Urheiluakatemian valmennus
 • Testaustoiminta

KalPa Naisten vastuuvalmentaja

 • Naisten liigajoukkueen päävalmentaja ja tyttökiekon kehittäminen koko Savo-Karjalan alueella
 • Naisten akatemia joukkueen valmennuksen esimies ja vastuuhenkilö
 • Urheiluakatemian valmennus
 • Tyttöjen pelaajapolun vastuuhenkilö ja pelaajakartoitus yhdessä tyttökiekkokoordinaattorin kanssa
 • Maajoukkue- ja Next Generation-pelaajien tehostamistoimet

Iltapäiväkerhon ohjaajat

 • Liikunnallisen iltapäiväkerhon ohjaaminen
 • Toiminnan organisointi ja vuosisuunnitelmien teko

Seurahuoltaja

 • pelipaidat
 • sukat

5. SEURATOIMINTA

5.1 Harrastusmahdollisuudet

Juniori-KalPa tarjoaa harrastajilleen Kuopion ja koko Pohjois-Savon alueella pelaajapolun, joka mahdollistaa kilpa- ja harrastustoiminnan lapsesta aikuisikään asti.

5.1.1 Leijonakoulut

Seuran Leijonakouluissa harrastamisen voi aloittaa jo 3-vuotiaana. Leijonakoulut sisältävät lapsi-aikuinenluistelukoulun, luistelukoulun sekä kiekkokoulun pojille ja tytöille.

Lapsi-aikuinenluistelukoulussa perheen pienimmät pääsevät luistelemaan ja leikkimään yhdessä vanhemman kanssa mukavia jääleikkejä. Lapsi-aikuinenluistelukoulu on ensimmäinen vaihe luistelun opettelussa, jonka jälkeen lapsen on helpompi suunnata kohti luistelu- ja kiekkokouluja.

Luistelukoulussa lapset pääsevät opettelemaan luistelun perustaitoja innostavassa, aktiivisessa ja turvallisessa ympäristössä. Tapahtumissa lapset oppivat uusia taitoja opettavaisten leikkien ja pelien avulla yhdessä toisten lasten kanssa.

Kiekkokoulussa toiminta koostuu monipuolisista peleistä ja harjoitteista, joissa lapset pääsevät liikkumaan paljon sekä nauttimaan onnistumisista. Kiekkokoulussa lapsi pääsee oppimaan jääkiekon lajitaitojen alkeita, jonka jälkeen innostuessaan on lapsella mahdollisuus lähteä mukaan joukkuetoimintaan tai harrastejoukkuetoimintaan.

5.1.2 Ikäluokkien joukkuetoiminta

Seuran joukkuetoimintaan voi liittyä mukaan 6-vuotiaana ja aina sen jälkeen. Seura järjestää joukkuetoimintaa Lippumäen ja Toivalan Tuplajäillä. Seuran ikäkausivastaavat auttavat uusia harrastajia löytämään sopivan joukkueen ikäluokan sekä asuinpaikan mukaan.

5.1.3 U10-U16 harrastetoiminta – Easy Hockey

Joukkuetoiminnan rinnalla kulkee kevyempi harrastustoiminta, jossa pääpainopiste harjoittelussa on pelaamisessa kevyemmin ja edullisemmin ikäkausi joukkuetoimintaan verrattuna.

5.2 Seuran vastuut ja velvollisuudet

Seuran toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt, yhdistys- ja yhdenvertaisuuslaki sekä liikunta-alan laki. Lisää tietoa yhdenvertaisuudesta ja eettisyydestä löytyy osoitteesta suek.fi.

Seuran jäsenien vastuu on noudattaa seuran asettamia sääntöjä sekä seuran linjausta. Lisäksi seuran ja seuran jäsenten tulee noudattaa Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjä ja kilpailusääntöjä.

Joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumissa pelaajat ja joukkueen toimihenkilöt ovat vakuutettu joko pelipassin vakuutuksen tai halutessaan oman tapaturmavakuutuksen kautta. Juniori-KalPan luistelu- ja kiekkokouluissa seura lunastaa lapsille tapahtumapelipassin, joka toimii vakuutuksensa tapahtuman aikana. Tapahtumapelipassia varten tulee koululaisten ilmoittautua toimintaan seuran sivuilla ja antaa lupa passin hankintaan.

6. VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

6.1 Seuran viestintä

Seuran viestintä on avointa ja ajantasaista. Seuran sisäinen viestintä ohjataan joukkueenjohtajien kautta joukkueen muille toimijoille sekä vanhemmille.

Juniori-KalPan virallisena tiedotusalustana käytetään seuran nettisivuja. Lisäksi seura käyttää viestinnässään Facebook ja Instagram tilejä. Valmentajille ja harrastajille seura tarjoaa ideoita harjoitteluun Youtube-kanavan kautta.

Kotisivu: www.juniorikalpa.fi

Facebook: Juniori-KalPa ry

Instagram: juniori_kalpa

Youtube: Juniori-KalPa

6.2 Sosiaalisen median säännöt

Juniori-KalPan joukkueet ja jäsenet voivat julkaista sosiaalisessa mediassa materiaalia toiminnastamme. Julkaisujen tulee kuitenkin noudattaa seuran sosiaalisen median sääntöjä sekä hyviä käytöstapoja.

 1. Sosiaalisessa mediassa voi julkaista tietoa seuraa koskevista asioista vasta, kun seura on tiedottanut asian ensin.
 2. Julkaisut eivät saa vaikuttaa negatiivisesti seuraan, joukkueeseen, jäseniin ja yhteistyökumppaneihin.
 3. Julkaisuissa ei saa arvostella muita. Tämä koskee niin omaa seuraa ja sen jäsenistöä, muita seuroja, tuomareita ja toimitsijoita.
 4. Sosiaalisessa mediassa ei saa julkaista loukkaavaa tai seuran arvojen vastaista sisältöä. Tämä koskee kaikkea, joka loukkaa toista henkilöä.
 5. Muiden ottamia tai muista otettuja kuvia ei saa julkaista ilman lupaa.
 6. Alaikäisten kuvien julkaisuun tarvitaan lupa lapsen huoltajalta.
 7. Kuvia joukkueesta, joukkueen jäsenistä, tapahtumista ja harjoituksista saa käyttää sosiaalisessa mediassa vain, jos julkaisuun on lupa joukkueen toimihenkilöiltä ja kaikilta kuvassa näkyviltä henkilöiltä.

6.3 Lausunnot medialle ja kriisiviestintä

Joukkueiden omaan toimintaan liittyvät lausunnot medialle eivät saa vaikuttaa seuraan ja sen jäseniin negatiivisesti. Seuran toiminnasta lausunnot antaa toiminnanjohtaja.

Kriisitilanteissa tulee noudattaa seuran kriisiviestinnän ohjeistusta. Kriisitilanteita ovat kaikki odottamattomat ja mahdollisesti maineeseen vaikuttavat tilanteet.

Kriisitilanteissa kaikesta viestinnästä vastaa seuran toiminnanjohtaja. Näissä tilanteissa muille tulevat kyselyt ja haastattelut tulee ohjata toiminnanjohtajalle. Kommentteja ulkopuolisille ei ole luvallista antaa ilman lupaa.

Kaikissa kriisitilanteissa joukkueiden tulee ensimmäiseksi ilmoittaa seuralle tapahtuneesta, jonka jälkeen viestintävastuu on seuralla.

7. URHEILUTOIMINTA

7.1 Pelaajapolku

Juniori-KalPa yhdessä KalPa Hockeyn, yhteistyöseurojen ja Suomen Jääkiekkoliiton kanssa mahdollistavat kilpa- ja harrastekiekon pelaajapolun, jossa on mahdollisuus edetä aina ammattilaisuuteen saakka. Pelaajapolulla voi kulkea useita reittejä. Seura pyrkii tukemaan lasten- ja nuorten monipuolista harrastamista aina huippu-urheilu vaiheeseen saakka. Ikäkausijoukkuetoimintaa järjestetään siten, että useamman lajin harrastaminen, lapsen niin halutessa, on mahdollista niin pitkään kuin intoa riittää. Myös niille, jotka haluavat panostaa vain yhteen lajiin, ohjattuja- ja vapaaehtoisia laji- ja oheisharjoituksia on useita kertoja viikossa.

Seurasta löytyy myös mahdollisuus matalankynnyksen harrastekiekkotoiminnalle, ja näiden eri pelaajapolkujen välillä siirtyminen on mahdollista ja joustavaa. Tärkeintä on kuitenkin, että lapset ja nuoret liikkuvat paljon myös omalla ajalla. Ohjatut harjoitukset eivät vielä riitä tavoittelemaan NHL unelmaa tai saavuttamaan tervettä elämää.

7.2 Yhteistyöseurat

Pelaajapolun kannalta on erittäin tärkeää tarjota mielekästä ja laadukasta harrastustoimintaa mahdollisimman lähellä kotia ja mahdollisimman pitkään. Juniori-KalPa pyrkii omalla panoksellaan auttamaan tämän tavoitteen toteutumista yhteistyöseuroissamme. Seuran virallisia yhteistyöseuroja ovat Iisalmen Peli-Karhut, Leppävirran Kiekko-75 ja Suonenjoen Kiekko-Karhut. Etenkin näihin seuroihin Juniori-KalPa kohdentaa taitovalmentajaprojektin ja seurayhteistyön kautta tukensa koko pelaajapolun pelaajapolulle aina Leijonakiekkokoulusta aikuisten kilpakiekkovaiheeseen saakka. Seuravierailuja ja tukea kohdennetaan myös muille Savo-Karjalan ja myös Kainuun seuroille yhdessä KalPa Hockeyn kanssa.

7.3 Urheilutoiminnan käsikirja

Juniori-KalPan ikäkausijoukkueiden toimintaa ohjaa seuran urheilutoiminnan käsikirja, joka sisältää ikäkausikohtaisesti kauden aikana olevat urheilulliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Urheilutoiminnan käsikirja päivitetään kausittain ja se julkaistaan aina uuden kauden alkaessa.

Seuran työntekijät huolehtivat tavoitteiden jalkauttamisesta joukkueiden valmennukselle ja yhdessä valmennuksen kanssa pelaajien harjoitteluun.

7.4 Sarjatoiminta

Juniori-KalPa ja yhteistyöseurat pelaavat Suomen Jääkiekkoliiton alaisissa sarjoissa. Nuoremmissa ikäryhmissä sarjatoimintaa järjestetään Savo-Karjalan ja Kymi-Saimaan yhteisissä sarjoissa ja myöhemmässä vaiheessa valtakunnallisissa sarjoissa. Sarjatoimintaan ilmoittaudutaan SJL:n ohjeistuksien ja ilmoitettujen aikataulujen puitteissa. Tasojoukkuetoimintaa tullaan järjestämään niissä ikäluokissa, joissa tasosarjajärjestelmä Jääkiekkoliiton puolelta määritellään.

Nuoremmissa ikäluokissa joukkueista ilmoitetaan useita pieniä peliryhmiä jokaiselle sarjatasolle, ikäluokkakohtaisesti vuosittain tehtävän suunnitelman mukaan. Vanhemmissa ikäryhmissä jokaiselle sarjatasolle pyritään muodostamaan joukkueet sekä tyttöjen/naisten ja poikien sarjojen osalta.

Jos pelaajan taito- ja motivaatiotasoa vastaavaa joukkuetta ei löydy omasta seurasta, pyritään pelipaikka löytämään yhteistyöseurojen joukkuetarjonnasta.

7.5 Kilpailulliset tavoitteet

Kilpailulliset tavoitteet määritellään joukkueille niissä sarjoissa, joissa pelataan valtakunnallisia sarjoja. Jokaisessa kilpaikäryhmässä KalPan tavoitteena on vuosittain taistella mitaleista. Nuoremmissa ikäluokissa ei kilpailullisia tavoitteitta ole ja peleissä valmentajien sekä vanhempien tehtävä onkin kannustaa lapsia yrittämiseen.

7.6 Pelaajakartoitukset ja pelaajavalinnat

Pelaajakartoitukset järjestetään keväisin eri kilpajoukkueisiin. Pelaajakartoituksen ensisijainen tavoite on löytää Juniori-KalPan ja yhteistyöseurojen pelaajille jokaisen motivaatio ja taitotasoa vastaava pelipaikka. toisen asteen opiskelujen alkaessa myös muualta Kuopioon tulevat pelaajat ovat tervetulleita pelaajakartoituksiin. Tämä koskee sellaisia pelaajia, jotka haluavat yhdistää tavoitteellisen jääkiekon harrastamisen ja opiskelun, ja edetä urallaan näissä molemmissa.

Keväällä nimetään kesäharjoitusryhmät, ja viimeistään ennen sarjakauden alkua elokuussa, nimetään kauden aikaiset joukkueet, U15 ja siitä vanhempien ryhmien osalta. Ikäluokkien ja eri sarjatasojen välillä tapahtuu vuosittain pelaajaliikennettä, ja tästä liikenteestä vastaavat ikäluokkien valmennusvastaavat.

Pelaajavalinnoista ja pelaajien nimeämisistä joukkueisiin ja peliryhmiin vastaavat eri ikäluokkien valmennusvastaavat ja ikäluokan vastuuvalmentajat.

7.7 Next Generation

Juniori-KalPa on käynnistänyt kaudella 2017-2018 nuorille maajoukkuetason lahjakkuuksille suunnatun, kokonaisvaltaisen urheilijaa tukevan ryhmän, jonka tavoitteena on luoda urheilijalle mahdollisimman laajat tukipalvelut kasvaa- ja kehittyä huippu-urheilijaksi Kuopiossa.

Next Generation -toiminnan avulla pystymme rakentamaan kokonaisuuden, jossa pelaajien tukena on huippu-urheilun vaatimukset täyttävä valmennusosaaminen, olosuhteet sekä kehittymiseen liittyvät tukitoimet ja asiantuntijapalvelut. Pelaajien käytössä on myös jääkiekkolehtorin tuki, opiskelujen- ja jääkiekon yhdistämiseksi. Projektin kautta pystymme myös tukemaan valittuja pelaajia, varusteiden-, ruokailujen- ja pelaamisesta tulevien kustannuksien osalta. Pelaajien käytössä on seuran eri osa-alueiden asiantuntijoiden ammattitaito, sekä Kuopion alueen urheiluakatemian tukipalvelut mm. psyykkisenvalmennuksen ja ravitsemusterapeutin palveluiden osalta.

Vaikka tavoitteenamme on yksilöiden kehittäminen, fyysisten-, henkisten-, pelillisten- ja lajitaitojen osalta, haluamme valmentaa pelaajiamme, voittaviksi joukkuepelaajiksi. Yhdessä tekeminen ja kärkipelaajien esimerkillisyys on meille tärkeää. Tätä esimerkkiä projektiin valituilta pelaajilta vaaditaan, niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin.

Tähän mennessä Next Generation -projektin tuesta ovat hyötyneet esimerkiksi seuraavat pelaajat:

Aleksi Klemetti, Kim Nousiainen, Leevi Aaltonen, Joona Riekkinen, Severi Immonen, sekä naisten maajoukkuepelaajat Tanja Niskanen, Elisa Holopainen ja Matilda Nilsson.

Kausittain tuen piirissä on noin kymmenen pelaajaa, joita tuetaan Next Generation -projektin kautta erilaisin tavoin. Next Generation -projektista on syntynyt lyhyessä ajassa koko seuran urheilutoimintaa tukeva kokonaisuus, jossa yksilöllinen valmennusote on jalkautunut entistä paremmin pelaajiemme arkeen.

8. JOUKKUETOIMINTA

8.1 Joukkuetoiminnan perusteet

Kaiken Juniori-KalPan toiminnan perustana on seuran arvot. Joukkueiden toimintaa ohjaa myös seuran määrittelemä pelaajapolku, johon on luotu ikäluokkakohtaiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Lisäksi Juniori-KalPa julkaisee joka kaudelle erilliset painopisteet, jossa eritellään yksityiskohtaisemmin kauden aikana kussakin ikäluokassa opetettavat asiat lajitaitoihin ja pelinopettamiseen liittyen.

8.2 Peliasut ja varusteet

8.2.1 Pelipaidat

Seuran virallisten pelipaitojen pääväreinä ovat keltainen ja musta. Pelipaitaa käytetään vain ottelutapahtumissa ja harjoituksissa käytettävistä harjoituspaitojen hankinnasta vastaa joukkue.

Käyttäjän tulee huolehtia pelipaitansa kunnossa- ja puhtaanapidosta. Mikäli paita hajoaa tai katoaa, tulee siitä ilmoittaa seuralle.

Juniori-KalPan virallisissa pelipaidoissa on seuran yhteistyökumppanien mainoksia. Joukkueet eivät voi laittaa paitoihin omien sponsoreiden mainoksia ilman seuran lupaa.

Joukkueen joukkueenjohtajan velvollisuus on kuitata kauden alkaessa heille luovutetut pelipaidat.

Keväisin kauden päättyessä, tulee joukkueenjohtajan kerätä paidat takaisin pelaajilta ja pestyt paidat tulee palauttaa takaisin seuralle Toivalaan, jossa paidat kuitataan seuran huoltopäällikön toimesta palautetuksi. Näin seura huolehtii paitojen säilytyksestä sekä tarjoaa pelaajille uuden kauden alkaessa sopivan paidan.

Mikäli paitaa ei palauteta kauden jälkeen seuralle, tulee paidan käyttäjän suorittaa 100€:n sanktio hävinneestä paidasta. Pelipaidat ovat seuran omaisuutta.

8.2.2 Pelisukat

Pelisukat hankitaan keskitetysti seuran kautta. Pelisukat on varustettu seuran valitseman yhteistyökumppanin logolla. Pelisukat tilataan kauden alussa seuralta ja sukkahankinnoista aiheutuvista kustannuksista vastaa joukkue itse.

8.2.3 Seuran mv-varusteet

Joukkue voi halutessaan vanhempien ja toimihenkilöiden yhteisellä päätöksellä/sopimuksella osallistua maalivahtivarusteiden hankintakuluihin. Varusteiden mahdollisesta edelleenmyynnistä joukkue on oikeutettu saamaan osallistumista vastaavan suhteellisen osuuden.

8.3 Säännöt joukkueessa

8.3.1 Seuran pelisäännöt

Seuran arvot koskevat kaikkia seuran pelaajia ja toimihenkilöitä. Joukkueiden toiminta pohjautuu seuran ja lajiliiton sääntöihin.

Seuratoiminnan käsikirjan sisältö on pohjana joukkueiden ja jäsenten toiminnalle. Lisäksi kaikessa seuran ja joukkueiden toiminnassa tulee noudattaa Suomen Jääkiekkoliiton sekä joukkueiden omia sääntöjä ja ohjeistuksia.

8.3.2 Joukkuesäännöt

Joukkueiden tulee tehdä kausittain yhdessä pelaajien kanssa joukkueen omat säännöt sekä käydä läpi seuran säännöt. Nämä säännöt käydään läpi myös vanhempainilloissa. Joukkueen yhdessä tekemät säännöt on palautettava joukkueen ikäkausivastaavalle.

Säännöissä tulee määritellä ohjeet hallilla ja harjoituksissa olemiseen. Sääntöpohja sääntöjen tekemistä varten löytyy liitteistä.

8.3.3 Joukkuesääntöjen rikkominen

Jos pelaaja rikkoo joukkueen sääntöjä, tulee joukkueen toimihenkilöiden keskustella pelaajan kanssa säännöistä. Pelaajan rikkoessa sääntöjä tulee myös keskustella pelaajan huoltajan kanssa.

Mikäli sääntöjen rikkominen jatkuu, on joukkueella oikeus laittaa pelaaja jäähylle tai isommissa sekä toistuvissa häiriötilanteissa pois joukkueen tapahtumasta. Pelaajaa ei voi kuitenkaan jättää ilman valvontaa.

Jos pelaajan käytös on toistuvasti häiritsevää ja sääntöjen vastaista, on joukkueella yhdessä seuran kanssa oikeus laittaa pelaaja hetkellisesti harjoitus- ja pelikieltoon, jonka pituuden seura arvioi tapauskohtaisesti.

Vakavat sääntörikkomukset käydään aina läpi seuran urheilujohtajan ja ikäluokkavastaavan kanssa. Näissä tilanteissa seura arvioi tilanteen vakavuuden ja määrää sen mukaisen rangaistuksen.

8.4 Joukkueen toimihenkilöt

Joukkuetoiminnan mahdollistajana ovat toimihenkilöt. Joukkueet tarvitset apua toiminnassaan niin jäällä kuin jään ulkopuolella. Joukkueen toimihenkilöt sitoutuvat omassa toiminnassaan noudattamaan seuran ohjeita sekä arvoja.

8.4.1 Vastuuvalmentaja

 • Vastaa joukkueen urheilutoiminnasta seuran linjauksen mukaisesti
 • Vastaa joukkueen valmentamisesta ja kausisuunnitelmasta
 • Kustannusten hallinta yhdessä jojon kanssa
 • Suunnittelee kauden harjoituksien teemat ja tavoitteet seuran ikäkausivastaavan kanssa sekä suunnittelee harjoitukset seuran linjan mukaisesti
 • Ohjaa muiden valmentajien kanssa harjoituksissa ja peleissä
 • Toimii yhteistyössä seuran ikäluokkavastaavan, fysiikkavastaavan ja mv-koordinaattorin kanssa
 • Osallistuu vanhempain palavereihin joukkueen valmennuksen edustajana

8.4.2 Valmentaja

 • Ohjaa yhdessä muiden valmentajien kanssa harjoituksissa ja peleissä
 • Vastaa joukkueen pelaajien kehityksen seuraamisesta ja tuloksien taltioinnista

8.4.3 Fysiikkavalmentaja

 • Vastaa joukkueen oheisharjoittelun kausisuunnitelmasta ja oheisharjoitustapahtumista
 • Ohjaa muiden valmentajien kanssa oheisharjoituksia

8.4.4 Maalivahtivalmentaja

 • Vastaa joukkueen maalivahtien valmentamisesta sekä maalivahtien kausisuunnitelman tekemisestä

8.4.5 Joukkueenjohtaja

 • Vastaa kausisuunnitelman ja budjetin laatimisesta kaudelle sekä varainhankinnasta
 • Pitää yhteyttä Juniori-KalPan toimistoon
 • Käsittelee joukkueen pelaajien ja toimihenkilöiden yhteystietoja tietosuojaselosteen mukaisesti
 • Varaa harjoituspaikat ja valmistelee ottelutapahtumat
 • Johtaa joukkueen toimintaa ja pitää yhteyttä ensisijaisesti pelaajiin ja heidän vanhempiin sekä muihin sidosryhmiin
 • Vastaa joukkueen pelisääntöjen laatimisesta ja niiden noudattamisesta yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa
 • Vastaa seuran taholta tulleen tiedon välittämisestä joukkueelle sekä huolehtii joukkueen nettisivuista
 • Omalla toiminnallaan edesauttaa valmentajan työrauhaa
 • Huolehtii joukkueen seura-asujen, pelipaitojen ja pelisukkien tilaukset
 • Pitää joukkueen vanhemmille vähintään kaksi kertaa kauden aikana vanhempain palaverin, jossa käydään läpi myös joukkueen talousasiat

8.4.6 Rahastonhoitaja

 • Vastaa joukkueen maksuliikenteen hoitamisesta
 • Toimittaa kuukausittaisen tiliyhteenvedon joukkueen tilitapahtumista seuran yhteyspäällikölle
 • Vastaa budjetin toteutumisen seurannasta
 • Kerää ja säilyttää tositteet kirjanpitoa varten
 • Pyytää tositteisiin joukkueenjohtajan kuittauksen
 • Toimittaa joukkueen kausibudjetin seuralle

8.4.7 Huoltaja

 • Vastaa joukkueen yhteisten välineiden luetteloinnista ja huollosta
 • Vastaa pelaajien luistimien huollosta

8.5 Ottelut

Juniori-KalPan joukkueet osallistuvat kausittain ikäluokkiensa sarjatoimintaan U9 ja sitä vanhemmissa ikäluokissa. U8 ikäluokan ryhmille ei ole järjestettyä sarjatoimintaa ja pelit toteutetaan pelitälleinä lähialueella sekä turnauksina.

SJL:n sivuilta on luettavissa lisää tietoa eri sarjoista: http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/sarjatoiminta

8.5.1 Ottelutapahtuman järjestäminen

Suomen Jääkiekkoliiton sivuilta löytyy ottelutapahtumien järjestämistä varten kattavat ohjeet. Ohjeet luettavissa täältä:

http://www.finhockey.fi/index.php/joukkueelle/ottelutapahtuman-abc

Kilpailusäännöt:

www.finhockey.fi/index.php/component/k2/item/137-kilpailusaannot

8.5.2 Leijonaliiga-ohjeet

U9-U10 ikäluokat osallistuvat kausittain omalla alueella pelattavaan Leijonaliigaan. Leijonaliigaa pelataan pienemmällä kentällä ja sitä varten on tehty omat säännöt ja ohjeistukset. Ohjeet pääsee lukemaan liitteestä. Leijonaliiga-ohjeet.pdf

8.5.3 Tuomarit/toimitsijat

Tuomarikortin omaavia tuomareita tarvitaan U11 ja sitä vanhempien junioreiden peleihin. Tuomarit varataan otteluihin TASO-järjestelmän kautta. Ottelut on syötettävä järjestelmään viimeistään seitsemän päivää ennen ottelun alkua.

Tuomareiden nimeämisestä otteluun vastaa paikallinen erotuomarikerho sekä Suomen Jääkiekkoliitto. Kaikki tuomaripalkkiot kulkevat seuran kautta ja seura laskuttaa ne joukkueelta.

Leijonaliigassa otteluiden pelinohjauksesta vastaavat pelaajien huoltajat, joiden tulee suorittaa netissä ilmainen seuratuomarikurssi.

http://www.finhockey.fi/index.php/tuomarille/koulutus/koulutuspolku

Toimitsijoita tarvitaan kaikissa ottelutapahtumissa U8 ikäluokasta lähtien. Pelaajien huoltajien tulee vuorollaan olla toimitsijana ja näin mahdollistamassa lasten ja nuorten ottelutapahtumia. Ohjeet ja materiaalit toimitsijoille ovat luettavissa SJL:n materiaalipankista:

http://www.finhockey.fi/index.php/joukkueelle/materiaalipankki#toimitsijat

8.5.4 Ottelutapahtuman siirto

Mikäli virallista sarjaottelua joudutaan pakottavasta tarpeesta siirtämään, tulee siihen aina olla liiton lupa ja molempien osapuolien suostumus. Siirtopyyntö tehdään palvelusivustolla joukkueen omilla tunnuksilla.

8.6 Poissaolot joukkueen tapahtumista

Joukkueet sopivat kauden alussa oman ohjeistuksen poissaolojen ilmoittamisesta, mikäli pelaaja on poissa joukkueen harjoitus- tai ottelutapahtumasta.

8.7 Vahingon sattuessa – loukkaantuminen ja tapaturma

Loukkaantuessa ja hoitoa vaativissa tilanteissa tulee pelaajan ensisijaisesti käyttää seuran ohjaamia terveyspalveluita.

Mikäli pelaaja loukkaantuu vieraspaikkakunnalla, tulee loukkaantuminen ja sen jatkotoimenpiteet arvioida tilannekohtaisesti. Jos pelaajan tulee jäädä sairaalahoitoon, tulee joukkueesta jonkun aikuisen jäädä alaikäisen tueksi vieraspaikkakunnalle ja informoida vanhempia välittömästi tapahtuneesta.

Tapaturmat

Kaikki Juniori-KalPan pelaajat ja toimihenkilöt ovat vakuutettu Pohjola-yhtiössä joukkueen seuralle toimittaman luettelon mukaisesti, ellei pelaaja ole toimittanut tietoa, että hänellä on käytössä oma vakuutus.

Juniori-KalPan virallinen yhteistyökumppani on Suomen Terveystalo Oy (arkisin 050-5987013, päivystys 044-767 6000, päivystys 24 h/vrk).

Laskut maksetaan ensisijaisesti itse ja mikäli perheen varat eivät riitä laskujen maksuun, tulee ottaa yhteyttä joukkueenjohtajaan, jolloin joukkue on velvollinen maksamaan laskut. Mikäli vielä joukkueenkaan varat eivät riitä laskujen maksuun, maksaa Juniori-KalPa ry laskut. Laskujen maksaja hakee korvauksen itselleen tekemällä vakuutusyhtiöön urheiluvahinkovakuutusilmoituksen.

Ilmoituksen voi tehdä heti tapaturman satuttuakin ennen kuin laskuja on maksettu, tämä nopeuttaa asian käsittelyä ja korvauksen maksamista. Tarkemmat vakuutusehdot löytyvät tästä linkistä http://finhockey.fi/index.php/pelaajalle/pelipassit#pelipassien-vakuutusten-tuoteselosteet

Vahinkoilmoituksen voit tehdä puhelimitse puh. 0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai internetistä osoitteessa www.pohjola.fi.

8.8 Pelaajasiirrot

8.8.1 Pelaajan edustusoikeus

Pelaajan edustusoikeus alkaa siinä Jääkiekkoliiton jäsenseurassa, jossa hän pelaa ensimmäisen sarjaottelunsa U11-ikävaiheessa tai sen jälkeen. Pelaaja ei voi osallistua muun kuin edustusoikeutensa määrittelemän seuran sarjaotteluihin, harjoitusotteluihin tarvitaan oman seuran lupa. SJL:n kilpailusäännöissä on määritelty tähän liittyvät yksityiskohdat tarkemmin, ja niiden mukaan Juniori-KalPan kaikkien toimijoiden kuuluu toimia.

8.8.2 Siirrot seuran sisällä

Seuran sisäisistä pysyvistä tai pidempiaikaisista pelaajasiirroista vastaavat ikäluokkien vastuuhenkilöt. Joukkueiden vastuuvalmentajat ja joukkueenjohtajat voivat sopia ottelukohtaisista siirroista, huomioiden kilpailusääntöjen rajoitukset. Joukkueenjohtaja on aina vastuussa otteluun nimettävien pelaajien edustuskelpoisuudesta (esim. henkilökohtaiset käytösrangaistuksien kertyminen, yli-ikäissäännöt jne.) Epäselvissä tilanteissa asia täytyy viipymättä varmistaa ikäluokan vastuuhenkilöltä.

8.8.3 Siirrot yhteistyöseuroista ja -seuroihin

Pelaajien pysyvät siirtymiset yhteistyöseurojen välillä tehdään aina Juniori-KalPan urheilujohtajan ja yhteistyöseuran valmennuksesta vastaavan henkilön yhteisellä päätöksellä. Pelaajaliikennesiirrot tehdään aina ikäluokkavastaavan johdolla. Pelaajasiirrot vahvistetaan Jääkiekkoliiton palvelusivustolla, joko pelaajasiirrolla tai pelaajaliikennesiirrolla, jotta pelaajan edustusoikeus on siinä seurassa, jonka joukkueessa pelaa.

8.8.4 Siirrot muista seuroista

Siirrot muista seuroista vahvistetaan seuran vastuuhenkilöiden toimesta, ja Juniori-KalPa maksaa vastaanottavana seurana pelaajasiirrosta aiheutuvan kulun. Juniori-KalPasta toiseen seuraan siirtyvän pelaajan tai hänen huoltajansa on pyydettävä seurasiirtoa, seuran urheilu- tai toiminnanjohtajalta. Kaikki maksut ja muut velvoitteet seuraa kohtaa täytyy olla hoidettuna, jotta seurasiirto on mahdollista tehdä. Siirto tehdään palvelusivuston kautta sähköisesti, ja vastaanottava seura vahvistaa siirron ja sopii pelaajasiirron maksukäytänteistä siirtyvän pelaajan osalta.

8.9 Harrastuksen lopettaminen

Jos pelaaja miettii harrastuksen lopettamista, tulee pelaajan kanssa käydä keskustelua ja pyrkiä selvittämään mahdolliset taustalla olevat syyt.

Jääkiekon parissa on mahdollista osallistua harrastukseen eri rooleissa: ohjaaja-, valmennus- ja tuomaritehtävissä. Lisäksi ikäkausi- ja kilpajoukkueista on mahdollista siirtyä kevyempään harrastetoimintaan tai harrastekiekkoon. Tavoitteenamme on mahdollistaa lajin ja liikunnan säilyminen arjessa sekä tarjota liikuntaa ja erilaisia vaihtoehtoja harrastamiselle.

9. TALOUS

Juniori-KalPan strategian yhtenä kohtana on kustannusten hallinta. Pyrkimyksenä seurassa on kontrolloida joukkueiden kustannuksia ja ohjata ratkaisuja edullisempaan valintaan.

Jokaisella joukkueella on oma tilinsä, joka on Juniori-KalPa ry:n tili. Joukkueineen kirjanpidollisesti yksi yksikkö eli myös joukkueet toimivat seuran y-tunnuksen alla ja yhdistyvät tilinpäätöksessä kaikki samaan tilinpäätökseen. Tilien avaamiseen ja lopettamiseen tarvitaan aina Juniori-KalPan hallituksen päätös ja pöytäkirjan ote.

Seuralla on oma ohjeistus joukkueiden taloudenhoidosta. Nämä ohjeet käydään läpi joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien koulutuksissa vuosittain ja joukkueiden tulee toimia taloudenhoidossaan seuran antamien ohjeiden mukaisesti. Juniori-KalPa - tilinhoito-ohjeet.pdf

9.1 Joukkueen taloustoiminta

9.1.1 Kausisuunnitelma

Joukkueenjohtajan, valmennuksen ja rahastonhoitajan tulee tehdä kausittain kauden alussa kausisuunnitelma tulevalle kaudelle. Kausisuunnitelma tulee palauttaa joukkueen ikäluokkavastaavalle. Mikäli kauden aikana suunnitelmaan tulee muutoksia, tulee siitä ilmoittaa ikäkausivastaavalle. Juniori-KalPa - kausisuunnitelmapohja.rtf

Kausisuunnitelman palautus seuralle:

U15 ja sitä vanhemmat 31.5. mennessä.

U14-U8 30.8. mennessä.

9.1.2 Talousarvio

Joukkueiden tulee tehdä kausittain budjetti eli talousarvio. Budjetin suunnitelman pohjana on joukkueen kausisuunnitelma, jossa tulee huomioida kustannusten hallinta. Kauden jälkeen joukkueiden tileillä tulee olla rahaa säästössä seuraavan kauden ensimmäisen kuukauden laskuja varten. Joukkue voi kerätä ns. puskurirahaa kauden aikana enimmillään yhden kuukauden kuukausimaksua vastaavan summan per pelaaja.

Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja seuraavat budjetin toteutumista aktiivisesti kauden aikana sekä tiedottavat ajantasaisesta tilanteesta joukkueen toimihenkilöitä sekä pelaajien vanhempia. Juniori-KalPa - budjettipohja.xlsx

Talousarvion palautus seuralle:

U15 ja sitä vanhemmat 31.5. mennessä

U14-U8 30.8. mennessä

9.2 Kausimaksu

Juniori-KalPan hallitus päättää kausimaksu päätetään vuosittain. kerää kausittain harrastajilta seuralle tulevan kausimaksun.

9.2.1 Kausimaksun sisältö

- Joukkueen ilmoittaminen SJL:n sarjaan

- Pelaajalisenssit SJL:lle, sisältää pelipassin tai pelipassin/vakuutuksen oman valinnan mukaan

- Toimihenkilölisenssit SJL:lle (viisi toimihenkilöä / pelaava joukkue)

- Valmentajapalkkiot

- Valmentajakoulutusten osallistumismaksut

- Pohjola-leirin kulut

- Suomen Jääkiekkoliiton järjestämät koulutukset

- KalPan kotipeleihin oikeuttava lisenssikortti jokaiselle pelaajalle

- KalPan toimihenkilöille toimihenkilökortti (oikeuttaa sisäänpääsyyn KalPan kotipeleihin)

- Pelipaidat

- Oikeus Juniori-KalPa ry:n seurana neuvottelemiin alennuksiin (mm. yhteistyökumppanit + Kuopion kaupunki)

- Joukkueelle toimistopalvelut ja -aineisto

- Joukkueelle valmennuspalvelut ja -materiaalit

- Toimihenkilökoulutukset

- Maalivahtivalmennus

- Taitovalmennus

- Maalivahtijäät

- Iltapäiväjäät U8-U14 ikäluokille

- Seuran jäsenmaksu, jonka päättää vuosikokous

- Seuran nettisivut ja jopox joukkueiden käyttöön

- Pelaajakuvat ja joukkuekuvat nettisivuille

- Pipo ja lippalakki

9.2.2 Kausimaksun erät

Elokuussa vuosikokouksen valitsema hallitus päättää kausimaksun suuruuden. Kausimaksut kerätään kolmessa erässä, joista ensimmäinen erä on vuosittain toukokuussa.

9.2.3 Sisaralennus

Mikäli perheessä pelaa seuran sisällä kaksi tai useampi lapsi. On kausimaksuissa oikeus sisaralennukseen seuraavasti:

- Vanhin pelaaja täysimaksu

- Seuraava lapsi -30% omasta kausimaksusta

- Sitä seuraavat -50% omasta kausimaksusta

9.3 Kuukausimaksut ja maksut joukkueiden välillä

9.3.1 Kuukausimaksun sisältö

- Jäämaksut

- Joukkueen hankinnat

- Joukkueen pelireissut (riippuen joukkueesta/ikäluokasta)

9.3.2 Maksut pelaajaliikenteen osalta

Pelaajien siirtymisistä joukkueiden välillä, vastaavat ikäluokkien valmennusvastaavat, yhdessä joukkueiden vastuuvalmentajien kanssa. Pelaajaliikenteen tavoitteena on varmistaa jokaiselle pelaajalle pelipaikka, varmistaa joukkueiden menestymisedellytykset ja varmistaa että seuran joukkueiden ottelut saadaan pelattua sarjaohjelmien mukaisesti. Pelaajaliikenteen maksujen suuruus päätetään vuosittain. Tärkeintä toiminnassa on, että urheilulliset tavoitteet toteutuvat, eivätkä kustannukset tule esteeksi pelaajaliikenteelle.

1. Yksittäisten kotipelien- ja harjoitustapahtumien osalta maksuja ei peritä.

2. Vieraspelimatkojen osalta peritään kiinteä bussimaksu 30€. Ruokailu ja majoituskustannuksien maksu menee todellisten kulujen mukaan.

3. Rahaliikenne tapahtuu joukkueiden välillä. Pelaajat maksavat kuukausimaksunsa vain yhteen joukkueeseen.

4. Joukkueen harjoitusryhmän ulkopuolelta tulevien pelaajien maksimimäärä päätetään ennen kautta elokuussa pidettävässä pelaajaliikennepalaverissa.

9.3.3 Maksut pelaajan loukkaantuessa

Pelaajan lyhytaikainen loukkaantuminen = Pelaaja maksaa täysimääräisenä maksunsa joukkueelle

1. Pelaaja ei pysty osallistumaan loukkaantumisen takia 0-3 viikkoon joukkueen tapahtumiin täysipainoisesti

2. Pelaaja pystyy harjoituksissa olemaan jäällä ja joukkueen toiminnassa mukana loukkaantumisen aikana esimerkiksi punainen paita päällä tai tekemään ominaisuusharjoittelua jään ulkopuolella (valmennuksen tai fysioterapeutin ohjauksessa)

Pelaajan loukkaantuessa niin, että hän ei pysty osallistumaan joukkueen toimintaan jääharjoittelussa eikä pelitapahtumissa.

Pelaajan pidempiaikainen loukkaantuminen = 3- viikkoa ja siitä pidemmät poissaoloajat käsitellään maksuhuojennuksien osalta aina tapauskohtaisesti (joukkueenjohtaja, valmennus, urheilujohtaja, toiminnanjohtaja)

9.4 Talkootyöt ja varainhankinta

Joukkueita suositellaan tekemään kauden aikana talkootyötä. Talkootyön ja varainhankinnan avulla joukkueiden kustannukset pysyvät matalampana ja jääkiekon harrastaminen ei aseta perheitä taloudellisesti haastavaan asemaan. Talkootyöstä ja varainhankinnasta kertyvän hyödyn on tultava koko joukkueen hyväksi, eikä niitä voi jyvittää yksittäisille pelaajille.

9.5 Joukkueen hankinnat ja joukkueen omaisuus

9.5.1 Seura-asut

Seuran osoittaman yhteistyökumppanin kautta on mahdollista hankkia joukkueelle asusteita kausittain. Joukkueilla ei ole oikeutta tilata omia asusteita seuran logolla.

9.5.2 Joukkueen omaisuus

Joukkueen omaisuus on kaikkien joukkueenjäsenten yhteistä omaisuutta.

U8 joukkuetoiminnassa on mukana kaksi eri ikäluokkaa. Vanhempi ikäluokka muodostaa kauden päätteeksi uuden U9 joukkueen. Kauden päätteeksi joukkueen varat jaetaan pääluvun mukaan. Yhteisten varusteiden jakaminen tulee tehdä tasapuolisesti niin, ettei toinen ikäluokka hyödy reilusti enemmän.

9.6 SUORITTAMATTA OLEVAT MAKSUT

Suorittamatta olevista maksuista joukkueenjohtaja/rahastonhoitaja on yhteydessä vanhempaan.

Mikäli maksut ovat huomautuksista huolimatta maksamatta, tulee vanhemman kanssa tehdä maksusuunnitelma maksujen takaisin maksuun.

Jos maksut puuttuvat kahden tai useamman kuukauden ajalta, voidaan pelaajan osallistuminen toimintaan evätä siihen asti, kunnes maksut ovat suoritettu.

9.7 Kustannusten hallinta

9.7.1 MV-varustetuki

Joukkue voi halutessaan vanhempien ja toimihenkilöiden yhteisellä päätöksellä/sopimuksella osallistua maalivahtivarusteiden hankintakuluihin. Varusteiden mahdollisesta edelleenmyynnistä joukkue on oikeutettu saamaan osallistumista vastaavan suhteellisen osuuden.

9.7.2 Avustukset

Lasten ja nuorten harrastamiseen on mahdollista hakea erilaisia avustuksia. Avustuksia tarjoavat useat eri järjestöt. Esimerkkejä avustuksista:

- Suomen Jääkiekkoliiton avustus

- Juniori-KalPan avustukset vähävaraisille perheille

- Pohjois-Savon liikunta

- Mannerheimin Lastensuojeluliitto

- Hope ry

9.8 Joukkueen toiminnan päättyminen / jakautuminen

Mikäli joukkueen toiminta päättyy, on joukkueella oikeus käyttää yhteiset varat joukkueen kesken yhteisesti. Jos varoja ei käytetä, jäävät ne seuralle. Joukkueen muun omaisuuden kuten teroituskoneen tai varusteiden jakamisesta tai myymisestä joukkue sopii yhdessä.

Joukkueen jakautuessa varat tulevat siirtää jaetusti pelaajien kesken. Jos joukkueella on muuta omaisuutta, tulee ne jakaa tasapuolisesti.

10. REILUPELI

10.1 Kunnioita peliä – www.kunnioitapelia.fi

Juniori-KalPa on mukana suomalaisen jääkiekon Kunnioita Peliä -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on tehdä jääkiekosta reilua kaikille sen osapuolille ja lisätä kunnioitusta eri toimijoiden välillä.

Kyse on jokaisen pelin eri roolissa toimivan - pelaajien, valmentajien, tuomareiden ja vanhempien - keskinäisestä kunnioittamisesta. Käyttäydy hallilla, kuten sen ulkopuolella.

Pelitapahtuma on positiivinen kasvuympäristö, jossa onnistumisille ja epäonnistumisille on tilaa.

Peli on entistä turvallisempaa.

Valmentajat ja tuomarit saavat työrauhan.

10.2 Et ole yksin – www.etoleyksin.fi

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa.

10.3 Päihteettömyys

Päihteet eivät kuulu seuratoimintaan. Seuran tapahtumissa sekä seuran alaisena esiintyessä päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.

Juniori-KalPa on mukana Nuuskaton urheilu -hankkeessa. Toiminnan tavoitteena on lisätä urheiluliitto- ja urheiluseuratoimijoiden tietoutta nuuskan haitoista ja nuuskan käyttöön liittyvistä ilmiöistä. Hankkeen avulla pyritään edistämään nuuskattomuutta seuratoiminnan arjessa.

Seuran jäsenten tulee noudattaa hyviä käytöstapoja, oli hän sitten hallilla tai hallin ulkopuolella.