Tämä kysely koskee sellaisten valokuvien tai videoiden käyttöä Juniori-Kalpa ry 2013 syntyneiden poikien pohjoisen joukkueen sosiaalisen median viestinnässä, joissa esiintyy alle 18-vuotias lapsi. Vastaamalla kyselyyn huoltaja antaa luvan/kieltää materiaalin julkaisun, jossa lapsi esiintyy. Kuvissa/videoilla lapsi esitetään aina myönteisessä valossa.

Alle 18-vuotiaan lapsen osalta luvan/kiellon antaa huoltaja mutta asia on hyvä kysyä myös lapselta itseltään. Vastaamalla tähän kyselyyn vanhempi vahvistaa, että lapsen mielipide kuvauslupaan on kysytty ja sitä kunnioitetaan.

Lupa/kielto on voimassa seuraavillakin kausilla, kunnes lapsen huoltaja peruu sen erikseen.

Tämä kysely koskee sellaisten valokuvien tai videoiden käyttöä Juniori-Kalpa ry 2013 syntyneiden poikien pohjoisen joukkueen sosiaalisen median viestinnässä, joissa esiintyy alle 18-vuotias lapsi. Vastaamalla kyselyyn huoltaja antaa luvan/kieltää materiaalin julkaisun, jossa lapsi esiintyy. Kuvissa/videoilla lapsi esitetään aina myönteisessä valossa.

Alle 18-vuotiaan lapsen osalta luvan/kiellon antaa huoltaja mutta asia on hyvä kysyä myös lapselta itseltään. Vastaamalla tähän kyselyyn vanhempi vahvistaa, että lapsen mielipide kuvauslupaan on kysytty ja sitä kunnioitetaan.

Lupa/kielto on voimassa seuraavillakin kausilla, kunnes lapsen huoltaja peruu sen erikseen.